وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

درباره ما

درباره ما باشگاه رعد

هنر رزمی وو وی یکی از کارآمدترین و کاربردی ترین برنامه ها را در سرفصل های آموزشی خود دارد.

وو وی در نگرش چینیان به معنای حرکت و اقدام سنجیده و حساب شده و پرهیز از تقلا و تلاش بیهوده و به بیانی دیگر ؛ خودداری از انجام عملی است که نتیجه و ثمره ای ندارد. وو وی یعنی داشتن آرامش در حین سخت ترین کارها تا با بیشترین مهارت و کارایی انجام شود. وو وی یعنی میانه روی و تعادل را پیش گرفتن (قانون یین-یانگ). وو وی یعنی از سویی همچون آب منعطف و شکل پذیر و از سویی دیگر قدرتمند و خروشان بودن.

بیشتر بخوانید
signature
سی فو شایان فر

مربیان ما

آنچه هنرجویان ما می گویند