وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات مربی

اینجانب آرمین قوکاسیان به متولد 1360 از سال 1380 فعالیت در رشته ی وینگ چون را آغاز کردم.در سال 1388 زیر نظر سی فو شایان فر مدرک سی هینگ این رشته را دریافت نموده و از همان سال تا کنون ( 1388 تا 1399) زیر نظر سی فو شایان فر به تمرین مشغول می باشم.هم اکنون نیز بعنوان سی فو (مربی) در آموزش وو وی کنگ فو با سی فو شایان فر همکاری دارم.
اینجانب آرمین قوکاسیان متولد 1360 از سال 1380 فعالیت در رشته ی وینگ چون را آغاز کردم

مدارک اخذ شده توسط مربی


وو وی
سی فو آرمین قوکاسیان

کمک مربی آقایان