وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات مربی

سی فو مهدی محمدی هستم مربی سبک وو وی کونگ فو علاقه مند به مربی گری و رشته های مختلف رزمی و خوشحالم که خدمت ورزشکاران عزیز هستم
سی فو مهدی محمدی هستم مربی سبک وو وی کونگ فو علاقه مند به مربی گری و رشته های مختلف رزمی و خوشحالم که خدمت ورزشکاران عزیز هستم

مدارک اخذ شده توسط مربی


وو وی
سی فو مهدی محمدی

مربی آقایان