وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات

5000 12/25/2023 5:26:29 PM
چی کنگ و تای چی
اقایان و بانوان

چی کنگ هنر تنفس اصولی و تعالی روح و جسم و مجموعه ای از روش های تنظیم انرژی برای بکارگیری در تمام جنبه های زندگی است و تای چی شیوه درست استفاده از نیروی درونی و بهبود تعادل و هماهنگی در بدن و هارمونی با طبیعت در راستای بهینگی مصرف انرژی و بقای بیشتر برای درک بیشتر از طبیعت و زندگی است

وو وی

چی کنگ و تای چی با استفاده از اصول مشترک با طب چینی، سطح مطلوب سلامتی و سیستم قوی ایمنی بدن را حفظ نموده، یکپارچگی و توازن در بدن را ایجاد و توانایی خود درمانی را بهبود می بخشند. این امر با انجام تمرینات منظم چی کنگ و تای چی و به تبع آن ارتقاء سیستم و جریان انرژی در بدن به وقوع می پیوندد. این جریان “جریان ملایم چی”نامیده می شود. این نوع چی مزایایی برای اندامهای بدن، مانند سیستم قلبی عروقی، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش و روده ای، سیستم های اسکلت بندی، عضلانی و عصبی به همراه دارد. همچنین به افزایش استقامت بدنی، سطح انرژی روزانه و عملکرد بهتر سیستم ایمنی بدن کمک می کند و از همه مهمتر، با ایجاد توازن در دو نیمکره مغز، با ارتقاء سطح یادگیری، کارکرد بهتر حافظه، عملکرد بدن را بهبود می بخشد و به ورزش مغزی در بزرگسالان مشهور است. چی کنگ در بخش رزمی خود از تای چی به عنوان روشی برای استفاده ی رزمی از انرژی بهره جسته است. شایان ذکر است برای درک و رسیدن به عمق و سطوح پیشرفته ی تای چی، دانش و تمرین های چی کنگ ضروری است. و همین طور باید توجه کنیم رابطه ی استفاده ی مناسب از چی در تمرین تای چی و بهبود عملکرد چی در بدن یک رابطه ی مستقیم است. بهبود عملکرد چی کیفیت تمرین را افزایش می دهد و تمرین با کیفیت موجب بهبود عملکرد چی می شود. از سویی دیگر، در چی کنگ برای اهداف معنوی و مراقبه ای، از تای چی استفاده می شود. بنابراین می توان گفت تای چی و چی کنگ دو حوزه ی مشخص و مستقل هستند و هیچ یک زیر مجموعه ی دیگری یا معادل آن نیست، بلکه در بخش های مختلفی از یکدیگر استفاده و به هم کمک می کنند. باید دقت داشته باشیم که چی در تای چی و چی به معنای انرژی حیاتی در چینی دو لفظ متفاوت با دو معنای متفاوت هستند و چی در تای چی به معنای انرژی حیاتی نیست.