وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات

5000 12/27/2023 2:36:57 PM
وو وی کنگ فو
اقایان-بانوان-کودکان

فرم رزمی. سلاح. دفاع شخصی. گراپلینگ. مبارزه آزاد (ساندا). گراپلینگ. مبارزه زمینی. چی کنگ. مدیتیشن...

وو وی

وو وی کونگ فو جزء معدود سبک هایی است که علاوه بر تاثیر روی نیروی جسمی هنرجویان، ابعاد مختلف رزمی و هنری را در اختیار آنان قرار می دهد و هنرجو می تواند از این هنر در ابعاد مختلف از جمله کار، تحصیل، روابط اجتماعی و خیلی از مراحل دیگر زندگی شخصی استفاده کند. در مورد اثرات وو وی کونگ فو در زندگی می توان ساعت ها حرف زد ولی بصورت کوتاه در زندگی شخصی من سبب شد تا نوع نگاهم به افراد عوض شود، دیگر دلیلی برای ترسیدن ندارم چون به توانایی هایم برای حفاظت از خویش در برابر مخاطراتی که ممکن است از طرف افراد جامعه به من وارد بشود آگاهی دارم و آموخته ام که چگونه در زمان خطر یا فشار روانی، با بالانس کردن افکار و رفتارم بهترین رفلکس را بروز دهم.