وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات

5000 12/27/2023 2:39:04 PM
اژدهای کوچک
اقایان و بانوان

یکی از الزامات درست در تربیت فرزندان ایجاد روحیه و حس جنگجویی در کودکان است . فرزندان شما با یادگیری کونگ فو از زمان کودکی می آموزند تا با مشکلات دست و پنجه نرم کرده و خود را برای یک زندگی موفق در دوران نوجوانی آماده کنند

وو وی

کونگ فو معانی متعددی دارد که مشهورترین آن روش مشت زنی یا هنر مشت زنی می باشد. اما همین هنر مشت زنی چینی به صدها یا شاید هزاران شاخه تقسیم شده و هر رشته ای با فلسفه ای که پشت حرکاتش دارد روش خود را از دیگران متمایز می نماید. یکی از این روش ها "وو وی کونگ فو" می باشد. وو وی به معنی از پیش برنامه ریزی نشده و حرکات فلبداهه می باشد.